Bezpłatne badanie prenatalne

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programu , które można znaleźć również na stronie :

Więcej o programie RPO

„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze województwa opolskiego”

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych

Program jest skierowany do Pań poniżej 35 roku życia mieszkających na terenie województwa opolskiego, które nie są objęte świadczeniami w ramach Programu Badań Prenatalnych gwarantowanymi z NFZ.

W ramach Programu przysługują dwie wizyty:

pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży, w trakcie którego będzie wykonane

Badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz zasadami Fetal Medicine Foundation (FMF)

Badania biochemiczne – test podwójny (oznaczenia w surowicy krwi):
a. PAPPA-A osoczowe białko ciążowe A,

b. Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta).

Badanie USG płodu umożliwia dokładną ocenę budowy płodu, a w korelacji z wynikiem badań biochemicznych pacjentka uzyska informację na temat ryzyka wystąpienia u dziecka wad genetycznych, tj.: zespołu Downa (trisomia chromosomu 21), zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży, w trakcie której będzie wykonane badanie ultrasonograficzne (USG) celem wnikliwej oceny całego dziecka(m.in; serce, nerki, żołądek, mózgowie, kończyny górne i dolne).
Jeżeli w trakcie badań wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości pacjentce oferujemy kompleksową opiekę wykonując w razie konieczności w ramach NFZ konsultacje genetyczne, badania inwazyjne celem wykluczenia wad genetycznych.

W przypadku podejrzenia wady serca jako jedyny ośrodek na Opolszczyźnie oferujemy kompleksową opiekę zapewniając bezpłatne badanie echokardiograficzne serca płodu w ramach NFZ celem wykluczenia wad serca.

Współczesne doświadczenia dotyczące badań prenatalnych umożliwiają nie tylko postawienie prawidłowej i dokładnej diagnozy, ale pozwalają również na działania lecznicze w stosunku do płodu w okresie życia wewnątrzmacicznego lub tuż po urodzeniu.

Wizytę należy umawiać telefonicznie pod nr:

531 411 612 lub 77 442 82 42.