fbpx

BEZPŁATNE BADANIA  PRENATALNE

Miło nam poinformować, że jesteśmy jedynym ośrodkiem na terenie województwa opolskiego, który oferuje
bezpłatne badanie prenatalne
dla wszystkich pacjentek w ciąży.
Wszystkie informacje można uzyskać 
pod numerami:

77 442 82
42
531 411 612 

Bezpłatne badania prenatalne dla każdej przyszłej mamy
mieszkającej na terenie województwa opolskiego

Mamy zaszczyt poinformować, że poszerzamy nasza ofertę bezpłatnych badań prenatalnych i kierujemy ją do wszystkich Pań w ciąży, które mieszkają na terenie województwa opolskiego.

Dotychczas bezpłatne badania prenatalne w ciąży finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogliśmy zaoferować Paniom, które otrzymały skierowanie od lekarza prowadzącego oraz spełniały co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat,
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Z radością informujemy, że przystępując do projektu

„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze województwa opolskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

zapewnimy każdej przyszłej mamie kompleksową, bezpłatną opiekę w zakresie badań prenatalnych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programu , które można znaleźć również na stronie :

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Program-poprawy-opieki-nad-matk%C4%85-i-dzieckiem-w-ramach-Programu-SSD-w-wojew%C3%B3dztwie-opolskim-do-2020-roku1.pdf

„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze województwa opolskiego”

Wczesne wykrywanie wad rozwojowych

Program jest skierowany do Pań poniżej 35 roku życia mieszkających na terenie powiatu opolskiego, które nie są objęte świadczeniami w ramach Programu Badań Prenatalnych gwarantowanymi z NFZ.

W ramach Programu przysługują dwie wizyty:

 1. pomiędzy 11+0 a 13+6 tygodniem ciąży, w trakcie którego będzie wykonane
  • Badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz zasadami Fetal Medicine Foundation (FMF)
  • Badania biochemiczne – test podwójny (oznaczenia w surowicy krwi):
   • a. PAPPA-A osoczowe białko ciążowe A,
   • b. Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa (podjednostka beta).
 1. Badanie USG płodu umożliwia dokładną ocenę budowy płodu, a w korelacji z wynikiem badań biochemicznych pacjentka uzyska informację na temat ryzyka wystąpienia u dziecka wad genetycznych, tj.: zespołu Downa (trisomia chromosomu 21), zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).
 2. pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży, w trakcie której będzie wykonane badanie ultrasonograficzne (USG) celem wnikliwej oceny całego dziecka(m.in; serce, nerki, żołądek, mózgowie, kończyny górne i dolne).

Jeżeli w trakcie badań wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości pacjentce oferujemy kompleksową opiekę wykonując w razie konieczności w ramach NFZ konsultacje genetyczne, badania inwazyjne celem wykluczenia wad genetycznych.

W przypadku podejrzenia wady serca jako jedyny ośrodek na Opolszczyźnie oferujemy kompleksową opiekę zapewniając bezpłatne badanie echokardiograficzne serca płodu w ramach NFZ celem wykluczenia wad serca.

Współczesne doświadczenia dotyczące badań prenatalnych umożliwiają nie tylko postawienie prawidłowej i dokładnej diagnozy, ale pozwalają również na działania lecznicze w stosunku do płodu w okresie życia wewnątrzmacicznego lub tuż po urodzeniu.

Wizytę należy umawiać telefonicznie pod nr 531 411 612 lub 77 4428242.