fbpx

„FEMMINA CENTRUM MEDYCZNE MĄCZKA PASTERNOK ZIĘTEK” SPÓŁKA PARTNERSKA

Wsparcie i rozwój procesów informatyzacji oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych w firmie Femmina w mieście Opolu, Nysie i Brzegu

RPOP.02.01.02-16-0002/21

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych zachodzących wewnątrz firmy, ułatwiających obsługę pacjentów/klientów. Nastąpi to poprzez wdrożenie rozwiązań
teleinformatycznych typu B2E. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketingu i sprzedaży, produkcja i gospodarka materiałowa, prawo, księgowość i finanse oraz zasoby ludzkie. Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej nietechnologicznych, co jest spójne z celem Poddziałania 2.1.2 RPOWO 2014-2020 Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Wartość projektu: 202 236,60PLN
Dofinansowanie: 141 565,61PLN