fbpx

Nasze projekty

„Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim”

„Koordynowanie i kompleksowe wsparcie rodziny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, profilaktyki, diagnostyki i niwelowania nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2 – edycja 2.”

"Wsparcie i rozwój procesów informatyzacji oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych w firmie Femmina w mieście Opolu, Nysie i Brzegu"